O SPÓŁDZIELNIACH UCZNIOWSKICH

Spółdzielnie Uczniowskie to symulacja prowadzenia przedsiębiorstwa przez uczniów oraz idealna forma rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. W przeciwieństwie do teoretycznych zajęć z przedsiębiorczości, spółdzielczość uczniowska jest doskonałą formą nauki, poprzez zabawę i bezpośrednie działanie.

Konkurs na utworzenie Spółdzielni Uczniowskiej realizowany jest w 3 etapach:

I ETAP – KONKURS NA POMYSŁ BIZNESOWY SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

W I etapie Konkursu grupy inicjatywne złożone z 4 uczniów i 1 nauczyciela opracowują pomysł na Spółdzielnię Uczniowską. Wnioski należy złożyć do 15 stycznia 2018 r. poprzez formularz online po zarejestrowaniu się członków grupy inicjatywnej na stronie www.spoldzielnieuczniowskie.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26 stycznia 2018 r. na: www.spoldzielnieuczniowskie.pl oraz podczas uroczystej Gali na Warsztatach Wymiany Doświadczeń CZAS NA MŁODZIEŻ. Udział w Gali jest obowiązkowy dla każdej grupy startującej w konkursie.

Grupy, które znalazły się na liście zwycięzców mogą wziąć udział konkursie na biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej.

II ETAP – KONKURS NA BIZNESPLAN SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

II etap Konkursu polega na dopracowaniu pomysłu złożonego w I etapie. Grupy inicjatywne rozwijają swoje pomysły i przedstawiają wizję działania Spółdzielni Uczniowskiej w formie biznesplanu.

Konkursowe biznesplany muszą być złożone za pośrednictwem systemu składania wniosków na stronie www.spoldzielnieuczniowskie.pl.

Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018 r.

Do III etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych min. 20 Spółdzielni Uczniowskich z II etapu.

III ETAP – START UP: REALIZACJA POMYSŁU NA SPÓŁDZIELNIĘ UCZNIOWSKĄ i KONKURS NA NAJLEPSZĄ SU

Zwycięzcy z II etapu powiększają swoją grupę inicjatywną do min. 10 uczniów i realizują swój pomysł poprzez uruchomienie na terenie szkoły Spółdzielni Uczniowskiej.

Spółdzielnie Uczniowskie biorą udział w Konkursie na najlepszą SU, który będzie przeprowadzony w min. 3 kategoriach.

Wyniki Konkursu na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską zostaną ogłoszone zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie III etapu Konkursu na: www.spoldzielnieuczniowskie.pl oraz podczas uroczystej Gali na Warsztatach Wymiany Doświadczeń CZAS NA MŁODZIEŻ. Udział w Gali jest obowiązkowy dla każdej grupy startującej w konkursie.

Konkurs na Spółdzielnie Uczniowskie organizowany jest przez Stowarzyszenie Morena, a niniejsza edycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerzy

Spółdzielnie Uczniowskie nie byłyby możliwe gdyby nie nasi partnerzy: