Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - skontaktuj się z nami.

Uczestnikiem konkursu w I i II etapie może być grupa 4 uczniów z gdańskich szkół podstawowych (VII –VIII klasy) oraz szkół ponadpodstawowych, w tym oddziałów gimnazjalnych, natomiast w III etapie grupa min. 10 uczniów.
 
Opiekunem grupy musi być nauczyciel. Pamiętajcie, że członkowie grupy inicjatywnej mogą być wpisani tylko do jednego projektu, natomiast opiekun grupy może być wpisany w dowolnej ilości wniosków.
Jeżeli podczas rejestracji otrzymujesz informację, że Twój PESEL jest już w systemie to oznacza to, że brałeś już udział w innym działaniu w ramach projektu RPO. W takim wypadku należy skontaktować się z nauczycielem i/lub projektowym opiekunem szkoły (jeden z nauczycieli w szkole). Opiekunowie otrzymali informację o tym, jak dodać uczniów do systemu, aby otrzymali dane do logowania. W razie dalszych wątpliwości skontaktuj się z nami. 
Wniosek w systemie składa Lider grupy. Opiekun oraz każdy członek grupy inicjatywnej mają obowiązek rejestracji w systemie składania wniosków.